Yến Trắng Thô

2.750.000,0

Tổ yến nguyên thủy, còn lông, chưa qua chế biến.

Ưu điểm: Sợi yến sẽ dai, dài và có độ bung nở nhiều hơn so với tinh chế
Nhược điểm : Vì còn nguyên thủy nên tổ yến thô còn nhiều lông , bất tiện với người không có thời gian hoặc không biết cách sơ chế. Dễ hao hụt lượng yến trong quá trình làm sạch.