Yến Trắng Sơ Chế

3.500.000,0

Yến trắng là loại phổ biến nhất, có màu trắng hay màu ngả vàng tùy vào độ già của tổ yến.