Yến Huyết Thô

4.200.000,0

– Đây là tổ yến có màu đỏ tươi hoặc nâu đỏ. Do vị trí chim yến làm tổ nơi giàu oxyde sắt, giàu khoáng chất và vi lượng từ vách đá. Nở nhiều trong nước.

– Nguồn yến được lấy từ Nhà Yến Nha Trang. Tổ còn thô, luôn đạt chất lượng tốt nhất và độ khô tối đa.