Hồng sâm củ khô Daedong 6 năm tuổi Hàn Quốc Hộp 75g

1.100.000,0

  • Trạng thái: Dạng củ
  • Qui cách đóng gói: Hộp thiết 75g.
  • Thành phần cấu tạo: 100% củ hồng sâm 6 năm tuổi.
  • Sản xuất: Hàn quốc – Daedong Korea Ginseng co.,Ltd.